Veroorzaken Bt-producten allergische reactie

Bacillus thuringiensis-producten hebben op het etiket staan dat ze een allergische reactie kunnen veroorzaken. Het is een algemeen geldende afspraak de genoemde waarschuwing op te nemen bij middelen die een micro-organisme bevatten.

Bt-producten worden al decennia gebruikt in de landbouw. Uit onderzoek blijkt dat de Bt niet schadelijk is voor mensen.