Wat betekent het gevarensymbool met uitroepteken op verpakking Bt-product voor de burger?

Een gevaren symbool met uitroepteken betekent ‘waarschuwing’. Voor producten met Bacillus thuringiensis staat dit op het etiket vanwege de zin dat deze producten mogelijk een allergische reactie kunnen geven. Het is een algemeen geldende afspraak de genoemde waarschuwing op te nemen bij middelen die een micro-organisme bevatten.

Bt-producten worden al decennia gebruikt in de landbouw. Uit onderzoek blijkt dat de Bt niet schadelijk is voor mensen.