Moet een gewasbeschermingsmiddel of een biocide geregistreerd worden onder REACH?

REACH heeft betrekking op het beroepsmatig omgaan met chemische stoffen, zowel de vervaardiging, als het in de handel brengen en het gebruik ervan. REACH is een algemene regel die zich niet richt op specifieke situaties of specifieke milieucomponenten.

Stoffen die in het kader van specifieke EU-regelgeving aan een beoordeling zijn onderworpen, zoals gewasbeschermingsmiddelen, biociden en geneesmiddelen, zijn uitgezonderd van de REACH-verplichtingen. Werkzame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen en biociden worden wél opgenomen in het bestand van geregistreerde stoffen (artikel 15 van de REACH Verordening 1907/2006). Voor deze stoffen kunnen immers ook andere gebruiksmogelijkheden bestaan dan de toepassing als gewasbeschermingsmiddel, biocide of geneesmiddel.