Intrekking alle tallowamine houdende middelen

De Europese commissie constateerde (in 2016) in toxicologische onderzoeken een gezondheidsrisico bij middelen die de combinatie van  glyfosaat en tallowamine bevatten. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft de toelating ingetrokken van alle gewasbeschermingsmiddelen die glyfosaat in combinatie met de hulpstof tallowamine bevatten.

Voor de Nederlandse markt gaat het om 12 moedertoelatingen, 2 parallelle en 23 afgeleiden toelatingen;zie hier de lijst met betreffende middelen). De voorgenomen respijtperiodes zijn als volgt:

  • voor de 12 moedertoelatingen is het voorstel om een aflevertermijn tot 22 december 2016 en een opgebruiktermijn tot 22 februari 2017 vast te stellen.
    Zie hier het Voornemen tot intrekking moedertoelatingen.
  • voor 2 parallelle toelatingen is het voorstel om een aflevertermijn tot 22 december 2016 en een opgebruiktermijn tot 22 februari 2017 vast te stellen.
    Zie hier het Voornemen tot intrekking parallelle toelatingen.
  • voor 23 afgeleide toelatingen is het voorstel om een aflevertermijn tot 22 december 2016 en een opgebruiktermijn tot 22 februari 2017 vast te stellen.
    Zie hier het Voornemen tot intrekking afgeleide toelatingen.
  • Zie hier het Voornemen tot wijzigen respijttermijn van ETNA PRO en KLAVERBLAD GLYFOSAAT

Op de voorgenomen respijtperiodes was de zienswijzeprocedure van toepassing; deze eindigde op 29 september 2016. Om het document in te zien, klikt u op hieronder op de naam van het besluit :

Voor de Nederlandse markt gaat het om de onderstaande middelen.

Toelating-
nummer

Middelnaam

Werkzame
stof

Type
middel

Toelatinghouder

11553 N  Roundup Econ 400 glyfosaat  herbicide Monsanto Europe N.V. A.G. Benelux
12546 N Roundup Energy glyfosaat  herbicide Monsanto Europe N.V. A.G. Benelux
12639 N PANIC glyfosaat  herbicide  Albaugh UK Ltd.
13435 N MON 79632 glyfosaat  herbicide  Monsanto Europe N.V. A.G. Benelux
14643 N  Shyfo glyfosaat  herbicide  Sharda Europe b.v.b.a.
  6483 N Roundup glyfosaat  herbicide  Monsanto Europe N.V. A.G. Benelux
11040 N Glifonex glyfosaat  herbicide  Monsanto Europe N.V. A.G. Benelux
11041 N Sphinx glyfosaat  herbicide  Monsanto Europe N.V. A.G. Benelux
11055 N Glycar glyfosaat  herbicide  Monsanto Europe N.V. A.G. Benelux
11676 N Glyfall glyfosaat  herbicide  Hermoo Belgium
11962 N Clinic glyfosaat  herbicide  Nufarm UK linited
12216 N Glyper 360 SL glyfosaat  herbicide  NOVAFITO S.p.A
12661 N Klaverblad-glyfosaat glyfosaat  herbicide  Nufarm UK limited   
13189 N Amega glyfosaat  herbicide  Nufarm Deutschland GmbH
13286 N Cliness glyfosaat  herbicide  Nufarm Deutschland GmbH
13291 N Clear-up concentraat glyfosaat  herbicide  Nufarm Deutschland GmbH
13345 N Quit onkruidstop glyfosaat  herbicide  Nufarm Deutschland GmbH
13346 N Pokon onkruid totaal
stop concentraat
glyfosaat  herbicide  Nufarm Deutschland GmbH
13424 N Etna glyfosaat  herbicide  UPL Europe Ltd.
13450 N CATAMARAN glyfosaat  herbicide  Protex NV   
  8597 N Imex-glyfosaat 2 glyfosaat  herbicide  R. van Wesemael B.V.
11227 N GLYFOS glyfosaat  herbicide  Cheminova A/S
13298 N HG onkruidweg concentraat glyfosaat  herbicide  Cheminova A/S
11230 N GLYPHOGAN glyfosaat  herbicide  ADAMA Registrations B.V.
12967 N Akosate glyfosaat  herbicide  Akoo B.V.
12593 N Clear-Up 360 N glyfosaat  herbicide  Cheminova A/S
13470 N GLY-360 glyfosaat  herbicide  Cheminova A/S
10793 N Glyfosaat Vloeibaar GDC glyfosaat  herbicide  Denka Registrations B.V.
11628 N Onkruiddoder Concentraat DRE glyfosaat  herbicide  Denka Registrations B.V.
13466 N ROSATE 36 glyfosaat  herbicide  Albaugh UK Ltd.
14586 N Landmaster glyfosaat  herbicide  Albaugh Europe SARL
14446 N Clinic Ace glyfosaat  herbicide  Nufarm Deutschland GmbH
14699 N Klaverblad Ultra Glyfosaat glyfosaat  herbicide  Nufarm Deutschland GmbH
10945 N ETNA PRO glyfosaat  herbicide  UPL Europe Ltd.
10045 N KLAVERBLAD-GLYFOSAAT glyfosaat  herbicide  Klaverblad Chemicaliën V.O.F.
* M.b.t. toelatingnummer 10945 ETNA PRO
Het voorgenomen besluit geldt alleen voor het middel ETNA PRO dat
tallowamine bevat. Van ETNA PRO is de toelating inmiddels beëindigd,
waarbij geen respijttermijn is afgegeven. Dit voorgenomen besluit
betreft de inperking van de aflever- en opgebruiktermijn van ETNA PRO.
Onder hetzelfde toelatingnummer heeft de aanvrager inmiddels ETNA NEXT
op de markt, dit middel bevat géén tallowamine en valt derhalve níet
onder dit voorgenomen besluit.