Stofbeoordeling glyfosaat naar EFSA en ECHA

Op verzoek  van de Europese Commissie beoordeelde het Ctgb het afgelopen jaar, samen met collega’s uit Hongarije, Frankrijk en Zweden, het dossier voor de hernieuwde goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat. Dat dossier bevat een grote hoeveelheid studies die moeten aantonen dat de stof veilig en werkzaam is, alleen dan kan de stof opnieuw worden toegelaten op de Europese markt.

De vier organisaties verenigd in de Assessment Group on Glyphosate, AGG, stuurden hun bevindingen op 15 juni 2021 naar de Europese organisaties EFSA en ECHA. Deze zijn aansluitend verantwoordelijk voor een publieke consultatie, een consultatie bij de andere Europese beoordelingsautoriteiten en uiteindelijk een EFSA-advies aan de ministers in de landbouwraad (SCoPAFF). De AGG is steeds transparant geweest. Zo staan de presentaties en verslagen van overleg met de aanvragende bedrijven op de Europese AGG-website. Op deze website staat nu ook een samenvatting van het beoordelingsproces met de belangrijkste bevindingen.