Is de EU-procedure voor de evaluatie van glyfosaat eigenlijk wel transparant?

Transparantie is het kenmerk van de EU-procedure. De volgende documenten zijn beschikbaar bij EFSA:

  • Een samenvatting van het dossier zoals ingediend door de producenten van deze werkzame stof;
  • Het volledige verslag (met uitzondering van een gedeelte dat vertrouwelijke informatie zoals het productieproces bevat) van de rapporterende lidstaat of lidstaten, waaronder een lijst met de geëvalueerde studies;
  • De EFSA-conclusie;
  • De achtergronddocumenten bij de EFSA-conclusie, met onder meer de volgende elementen:
    • De commentaren die door diverse partijen (lidstaten, producenten, derden) op het verslag werden gegeven, en de manier waarop deze commentaren werden beoordeeld (reporting tables en evaluation tables);
    • De volledige verslagen van de diverse expert meetings;
    • De commentaren op het ontwerp van de EFSA-conclusie.

Alles bij elkaar dus duizenden publiekelijk beschikbare pagina’s met informatie over de grondslag en de wijze waarop glyfosaat wordt beoordeeld in de EU-procedure.