Is glyfosaat een hormoonverstorende stof?

Volgens de criteria uit de Verordening 1107/2009 is glyfosaat geen hormoonverstorende stof.

Tijdens een EU-evaluatie van een werkzame stof wordt steeds nagegaan of de thans bekende toxicologische werkingswijzen verband houden met een hormonaal effect, wat inhoudt dat dus systematisch een evaluatie van de endocriene eigenschappen plaatsvindt. Stoffen met een hormoonverstorende werking worden per definitie niet goedgekeurd.