Ctgb-Jaarverslag 2022, stappen naar duurzaamheid

Het Ctgb publiceerde deze week het jaarverslag over 2022 en een infographic op de website. Daarin is onder meer te lezen hoe het Ctgb in 2022 verschillende initiatieven nam om een meer duurzame landbouw te faciliteren, maar ook bij biocidegebruik de milieubelasting te beperken. Zo werd het rodenticidegebruik beperkt tot professionele bestrijders en gecertificeerde agrariërs. Zij moeten zijn opgeleid in Integraal Plaagdier Management (IPM) om het gebruik van de chemische middelen zoveel als mogelijk te beperken. Voor een duurzame landbouw vereenvoudigde het Ctgb het proces om laag-risicomiddelen uit te breiden met kleine toepassingen. Dit kan voortaan zoveel mogelijk administratief omdat hiervan geen onacceptabele effecten op mens, dier en milieu zijn te verwachten. Van de 29 nieuwe werkzame stoffen die het Ctgb voor Europa beoordeelt is ongeveer 70% ‘groen’. Het gaat daarbij vooral om micro-organismen zoals bacteriën, en plantenextracten. Om te leren hoe Europa het toetsingskader kan inrichten op duurzaamheidswinst uit innovatieve technieken, organiseerde het Ctgb eind van het jaar een workshop met diverse deskundigen.

Zorgvuldig toelatingsbeleid

Het college nam in 2022 123 besluiten over aanvragen voor gewasbeschermingsmiddelen en 98 voor biociden. Meestal omvat een aanvraag meerdere toepassing van een middel. Het college wees één aanvraag voor gewasbeschermingsmiddelen en vijf aanvragen voor biociden volledig af. Van de aangevraagde toepassingen werd bij gewasbeschermingsmiddelen 11% en bij biociden circa 5% afgewezen of teruggetrokken door de aanvrager, vanwege door het Ctgb geconstateerde risico’s. Ook zijn bij een aanzienlijk deel van de toelatingen – bij 64% van de gewasbeschermingsmiddelen en 78% van de biociden – voor het besluit nog voorschriften aangescherpt.

Onafhankelijke evaluatie onderstreept kwaliteit

De conclusie van de vijfjaarlijkse evaluatie als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van de minister, was dat het Ctgb een professionele doeltreffende organisatie is die hoge kwaliteit levert. In het stakeholderonderzoek van eind 2022 gaven de respondenten aan positief te zijn over de deskundigheid, kwaliteit, betrouwbaarheid en integriteit van het Ctgb. Collegevoorzitter Rob van Lint: “Vooral dankzij de grote inzet van onze 160 betrokken medewerkers hebben we al deze mooie resultaten kunnen realiseren!”

Jaarverslag met jaarrekening