Jaarbeeld

Als consument moet je erop kunnen vertrouwen dat gewasbeschermingsmiddelen en biociden die gebruikt worden in de land- en tuinbouw en in je leefomgeving, en die je zelf in huis gebruikt, veilig zijn. In Nederland beoordeelt het Ctgb dit soort middelen op veiligheid en werkzaamheid, en het laat ze alleen toe als je ze veilig kunt gebruiken en als ze werkzaam zijn. Opdat iedereen mee kan kijken hoe dat beoordelingsproces in zijn werk gaat, brengt het Ctgb een Jaarbeeld uit. Dit is gebaseerd op het jaarverslag, en bevat de belangrijkste gebeurtenissen, feiten en cijfers uit het verslagjaar.