Parkinson en gewasbeschermingsmiddelen

Er zijn zorgen over een mogelijk verband tussen het gebruik van bepaalde gewasbeschermingsmiddelen en het krijgen van de ziekte van Parkinson.

Het Ctgb heeft hierover bij de Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) zijn bezorgdheid geuit. EFSA antwoordde welke stappen worden gezet in de ontwikkelingen van de Europese beoordelingsmethodiek om hier beter rekening mee te houden.