Gewasbeschermingsmiddelen en Parkinson

Verschillende media suggereren een verband tussen gewasbeschermingsmiddelen en de ziekte van Parkinson. Eerder gaf het Ctgb hierover uitleg aan het televisieprogramma Zembla.

Gewasbeschermingsmiddelen en hun werkzame stof worden volgens Europese richtlijnen beoordeeld en toegelaten. Neurotoxiciteit wordt daarin beoordeeld, meer specifiek de relatie met de ziekte van Parkinson alleen wanneer daar aanleiding toe is, bijvoorbeeld vanuit epidemiologische studies. De Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA en het RIVM hebben aangegeven mogelijke verbanden verder te willen onderzoeken. Het Ctgb onderschrijft deze ontwikkeling en als dit leidt tot aanpassingen in de Europese de beoordelingssystematiek, voert het Ctgb die door.