Wanneer krijgt mijn voormalige RUB-middel een toelatingsnummer? En kan iedereen het dan verkopen?

Dat is afhankelijk van het middel. Een middel dat als basisstof kan worden beschouwd, kan binnen een jaar – na beoordeling door EFSA en alle EU-lidstaten – binnen de hele Europese Unie voor onbepaalde tijd worden goedgekeurd. De aanvraaggegevens zijn dan niet beschermd en basisstoffen krijgen geen toelatingsnummer. Dit zijn bijvoorbeeld voedingsmiddelen die ook gebruikt kunnen worden om gewassen te beschermen of gereedschap te desinfecteren. Basisstoffen mogen niet als gewasbeschermingsmiddel worden verkocht. Het Ctgb heeft bij de aanvraag aangegeven of het mogelijk om een basisstof of laag-risicostof gaat.

Een toelating onder de Europese verordeningen voor gewasbeschermingsmiddelen of biociden duurt langer. Zolang de aanvraag- en beoordelingsprocedure loopt, mag het middel conform de specificatie op de RUB-lijst op de markt blijven, eventueel onder het nummer van aanmelding bij het Ctgb. Het definitieve toelatingsnummer krijgt het middel als het ingediende dossier is beoordeeld en goedgekeurd door het Ctgb. De aanvrager wordt dan juridisch eigenaar van de toelating en heeft daarmee het exclusieve recht het op de markt te brengen.

Voormalige RUB-middelen die niet zijn aangemeld bij het Ctgb mogen worden verkocht tot 1 oktober 2018, en gebruikt worden tot 1 oktober 2019.

RUB staat voor Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen.