Acute risicobeoordeling voor toepasser en omstanders

Op 26 januari 2017 heeft de Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed het aangepaste ‘Guidance document on the assessment of exposure of operators, workers, residents and bystanders in risk assessments for plant protection products’ (SANTE/10832/2015 rev. 1.7) aangenomen.

Het guidance-document schrijft voor dat een acute risicobeoordeling moet worden uitgevoerd voor de toepasser en omstander voor alle werkzame stoffen waarvoor een acute grenswaarde (de AAOEL) is afgeleid op EU-niveau. Dit moet dus naast de semi-chronische risicobeoordeling gebeuren die al wordt uitgevoerd voor de toepasser, werker en omwonenden. Het guidance-document zal van toepassing zijn voor alle aanvragen voor goedkeuring of herbeoordeling van werkzame stoffen en voor alle aanvragen voor goedkeuring of herregistratie van gewasbeschermingsmiddelen ingediend vanaf 1 maart 2017. Het guidance-document geeft ook informatie over hoe een AAOEL afgeleid moet worden.

Als er geen AAOEL is afgeleid voor de werkzame stof op EU-niveau hoeft er geen acute risicobeoordeling uitgevoerd te worden. Een AAOEL wordt niet op nationaal niveau afgeleid. De blootstelling van toepassers, werkers en omwonenden wordt dan meegenomen in de semi-chronische risicobeoordeling.

De Evaluation Manual hoofdstuk 4 (Human toxicology) is aangepast naar de veranderingen van het guidance-document en de aangepaste versie van de Evaluation Manual wordt in maart 2017 gepubliceerd.