Ctgb akkoord met herregistratie grondontsmettingsmiddel Nemasol

In de collegevergadering van 23 januari 2019 stemde het Ctgb in met de herregistratie van het middel Nemasol op basis van metam-natrium. Het college volgt hiermee de Europese beoordeling van Nemasol door lidstaat België. Het middel wordt toegelaten voor pootaardappel, bloembollen en -knollen, boomkwekerijgewassen en vaste planten en de vermeerderingsteelt van aardbeien. Het wordt gebruikt tegen nematoden (‘aaltjes’) en bodemschimmels.

Bescherming omwonenden

Het gaat om de herregistratie van een reeds in Nederland toegelaten middel. Bij de eerdere toelating was mogelijk gevaar voor omwonenden een discussiepunt, daarom is in 2014 afdekken van het perceel voorgeschreven. Dit voorschrift ter bescherming van omwonenden en om doorvergiftiging van vogels en zoogdieren te voorkomen, is nu uitgebreid naar 42 dagen. Toepassing van het middel moet net als in het verleden vooraf worden gemeld bij de NVWA, dat draagt bij aan een goede naleving van de voorschriften.

Geen uitspoeling

Als aanvulling op de Belgische beoordeling besteedde het Ctgb extra aandacht aan mogelijke uitspoeling naar het grondwater. De uitspoeling van een gasvormig middel is niet aan de hand van een model te beoordelen. In de bodem ontstaat uit het middel de biologisch actieve stof MITC. Uit monitoringgegevens blijkt dat bij het hogere gebruik in het verleden geen aanwijsbare hoeveelheden MITC in het grondwater werden aangetroffen. Daaruit volgt de conclusie dat er geen risico is voor uitspoeling. Als extra controle is geëist dat deze conclusie na 3,5 jaar wordt bevestigd door nieuwe monitoringgegevens.

Zeer beperkt gebruik

Het college woog bij het besluit mee dat Nemasol in de praktijk zeer beperkt gebruikt zal worden. Het middel wordt alleen toegepast bij de vermeerdering van gewassen waarvoor hoge plantgezondheidseisen gelden en waarvoor geen alternatieven beschikbaar zijn. Gebruik kent relatief hoge toepassingskosten. Voor circa 97,5% van het gebruik heeft de sector sinds 2014 dan ook al alternatieve toepassingen gevonden.