Wob verzoek PepMV

Het pepinomozaïekvirus is een groot probleem in de tomatenteelt. Als bescherming worden tomatenplant vooraf geïnfecteerd met afgezwakte varianten van het virus. Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur is informatie opgevraagd over aanvraag, toelating en gebruik van de vaccins als gewasbeschermingsmiddel. De verzoeker was onder andere geïnteresseerd in correspondentie, aanvragen en (gedoog)besluiten/vrijstellingen betreffende deze vaccins in de periode van 1 januari 2020 tot en met 23 februari 2021.