Wob verzoek 1-methylcyclopropeen

Op 5 maart 2021 ontving het Ctgb een Wob-verzoek voor inzage in de milieu-informatie van alle producten op basis van
1-methylcyclopropeen. De verzoeker vraagt met name om inzage in de tabellen voor datamatching.

Bij datamatching kan een bedrijf een middel aanvragen door met een datamatchingtabel aan te tonen dat ze over eenzelfde stofdossier beschikken als de oorspronkelijke aanvrager van de stof in Europa. Deze tabel is naar aanleiding van het verzoek (deels) openbaar gemaakt.