Wob-verzoek besluit gebruiksvoorschrift azolen

Op 6 mei 2021 ontving het Ctgb een Wob-verzoek om “bestuurlijke informatie die betrekking heeft op de voorbereiding en uitvoering van het besluit van 24 februari 2021 tot aanscherping van de wettelijke gebruiksvoorschriften inzake het gebruik van azolen”. Azolen vormen een groep van schimmelbestrijdingsmiddelen die er aan kunnen bijdragen dat bepaalde schimmelinfecties bij mensen resistent worden tegen de gebruikte medicijnen. Het besluit over dit verzoek en de bijbehorende documenten – voor zover niet al openbaar – staan op deze webpagina.

Download 'Inventarislijst Wob-verzoek 2021'

PDF document | 240 kB

Wob-verzoek | 25-03-2022

Download 'Deelbesluit I Wob-verzoek inzake azolenresistentieproblematiek 6 mei 2021'

PDF document | 3,3 MB

Wob-verzoek | 25-03-2022

Download '1 C-Notitie resistentie van humaan pathogene schimmels door gebr van gbm'

PDF document | 167 kB

Wob-verzoek | 25-03-2022

Download '2 C-Notite fungiciden en resistentie 22-5-2013'

PDF document | 330 kB

Wob-verzoek | 25-03-2022

Download '3 en 3.1 C-Notitie bijl 6 Herbeoordeling risico s A resistentie van triazolen'

PDF document | 735 kB

Wob-verzoek | 25-03-2022

Download '3.2 Bijlage 5 Brieven aan Min van EZ en I&M 2014'

PDF document | 222 kB

Wob-verzoek | 25-03-2022

Download '4 en 4.1-4.4 C-Notitie herbeoordeling risico s gebruik triazolen'

PDF document | 1,4 MB

Wob-verzoek | 25-03-2022

Download '5 en 5.1-5.5 C-Vervolgnotitie met aanvullingen Herbeoordeling risico s van triazolen 2015'

PDF document | 1,2 MB

Wob-verzoek | 25-03-2022

Download '6 en 6.1-6.1.1-6.1.2 C-Notitie Brief met bijl Herbeoordeling risico s triazolen gebruik voor Aspergillus resistentie'

PDF document | 587 kB

Wob-verzoek | 25-03-2022

Download '7 en 7.1-7.3 C-Notitie Triazolen Handelingsopties bij verwachte uitkomsten onderzoek'

PDF document | 259 kB

Wob-verzoek | 25-03-2022

Download '8 C-Notitie Afronding onderzoek naar resistentie tegen triazolen 26-05-2017'

PDF document | 127 kB

Wob-verzoek | 25-03-2022

Download '9 en 9.1 C-Notitie Opties ingrijpen azolenresistentie bij aspergillus'

PDF document | 992 kB

Wob-verzoek | 25-03-2022

Download '10 en 10.2-10.3 C-Notitie Appreciatie RIVM rapport New insights 2018'

PDF document | 242 kB

Wob-verzoek | 25-03-2022

Download '10.4 Brief aan Min LNV Rectificatie Azolenresistentie Aspergillus standpunt en advies Ctgb 12-08-2019'

PDF document | 1,7 MB

Wob-verzoek | 25-03-2022

Download '11 en 11.1-11.2 C-Notitie Stand van zaken aanpak azolenresistentie'

PDF document | 1,3 MB

Wob-verzoek | 25-03-2022

Download '12 Brief Ctgb aan Min voor Med Zorg Sport Azolenresistentie Asperg advies Ctgb 17-12-2020'

PDF document | 913 kB

Wob-verzoek | 25-03-2022

Download '13 Brief 26-04-2021 reactie Min Azolenresistentie Aspergillus advies Ctgb'

PDF document | 282 kB

Wob-verzoek | 25-03-2022

Download '20 Agenda expertbijeenkomst Schimmelresistentie en azolen 4-3-2015'

PDF document | 176 kB

Wob-verzoek | 25-03-2022

Download '21 Verslag expertbijeenkomst Aspergillus 4-4-2015'

PDF document | 289 kB

Wob-verzoek | 25-03-2022

Download '22 Concept monitoringsprogramma Aspergillus azolen 23-6-2015'

PDF document | 1,1 MB

Wob-verzoek | 25-03-2022

Download '23 Verslag expertbijeenkomst Aspergillus 30-6-2015'

PDF document | 544 kB

Wob-verzoek | 25-03-2022

Download '24 Verslag expertbijeenkomst Aspergillus 31-5-2017'

PDF document | 307 kB

Wob-verzoek | 25-03-2022

Download '25 e-mail toesturen verslag expertbijeenkomst 31-05-2017'

PDF document | 154 kB

Wob-verzoek | 25-03-2022

Download '26 Voorstel stakeholderoverleg najaar 2020'

PDF document | 143 kB

Wob-verzoek | 25-03-2022

Download '27 Uitnodiging stakeholdersoverleg 08-12-2021'

PDF document | 245 kB

Wob-verzoek | 25-03-2022

Download '28 Agenda stakeholderoverleg 14 1 2021'

PDF document | 92 kB

Wob-verzoek | 25-03-2022

Download '29 Presentatie stakeholderoverleg 14-1-2021'

PDF document | 11,5 MB

Wob-verzoek | 25-03-2022

Download '30 afspraken stakeholders overleg azolen 14-01-2021'

PDF document | 166 kB

Wob-verzoek | 25-03-2022

Download '35 Rapportage azolen CLM Radboudumc juli 2014'

PDF document | 2,9 MB

Wob-verzoek | 25-03-2022