Woo-besluit 2022-11 Stewardship Policy over de werkzame stof prothioconazole.

Een verzoeker vroeg het Ctgb om openbaarmaking van de Stewardship Policy van Bayer CropScience over de werkzame stof prothioconazole. Dit document is door Bayer CropScience destijds aan het Ctgb toegestuurd voor de peer review van de werkzame stof prothioconazole. Uitgangspunt bij de beoordeling van Woo-verzoeken is openbaarheid. Het Ctgb ziet geen aanleiding één van de uitzonderingsgronden in de Woo toe te passen en maakt het document openbaar.