Woo-verzoek Zembla

Zembla onderzoekt hoe de overheid mens en milieu beschermt tegen de risico’s van gewasbeschermingsmiddelen. Hiervoor heeft Zembla het Ctgb gevraagd informatie over de beoordelende, adviserende en signalerende taken van het Ctgb openbaar te maken. Dat kan op grond van de Wet open overheid (Woo).

In dit verzoek vraagt Zembla informatie uit de periode 1 januari 2011 t/m 9 oktober 2020. Dit is grote hoeveelheid uitzoekwerk en in overleg met Zembla is afgesproken dat dit in delen (deelbesluiten) openbaar wordt gemaakt. Hieronder staan de deelbesluiten die tot dusver zijn gepubliceerd.