Consultatie beleidsregel criteria verduurzamingsloket

Per 1 januari 2024 will het Ctgb een verduurzamingsloket voor gewasbeschermingsmiddelen inrichten. Via dat loket worden aanvragen versneld afgehandeld voor middelen die bijdragen aan een weerbare en duurzame teelt van gewassen in Nederland. Zo willen we de verduurzaming van het gewasbeschermingsmiddelenpakket actief ondersteunen en dragen we bij aan de politieke en maatschappelijke aandacht voor verduurzaming.

De criteria om in aanmerking te komen voor afhandeling via het verduurzamingsloket worden vastgelegd in een beleidsregel die t/m 22 november publiek geconsulteerd wordt. De beleidsregel definieert als belangrijke voorwaarde dat het een aanvraag voor tenminste één nieuwe toepassing in Nederland is. Verder moeten alle werkzame stoffen in het middel een (verwachte) laag-risicostof, een levend micro-organisme of een niet-chemische stof met een niet-toxische of een selectief-toxische werking zijn. Van alle stoffen die op dit moment voldoen aan deze criteria is een voorlopige lijst opgesteld die deel uitmaakt van het gepubliceerde voorstel.