Beleidsregel Werkwijze vergelijkende evaluatie gewasbeschermingsmiddelen

De beleidsregel vergelijkende evaluatie gewasbeschermingsmiddelen heeft ter consultatie gelegen in november 2023. Dit hielp om het voorgenomen besluit op bepaalde punten aan te passen en te verduidelijken. 22 november 2023 nam het college definitief onderstaand besluit.

Per 1 januari 2024 is de beleidsregel in werking.