Beroep PAN Europe tegen kleine toepassingen met captan

Het Ctgb heeft in 2016 positief besloten over de uitbreiding van twee middelen op basis van de werkzame stof captan met enkele kleine toepassingen. De NGO PAN Europe is hier tegen in beroep gegaan bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

Om te beginnen spreekt het CBb zich uit over de omvang van het geding. Alle argumenten tegen de eerdere registratie van de stof captan en tegen de toelating van de twee betrokken middelen wijst het CBb af.

PAN voert aan dat door het ‘oude’ toetsingskader van de eerdere beoordeling van de twee middelen te gebruiken, de huidige wetenschappelijke en technische kennis onvoldoende wordt meegenomen. Deze werkwijze – gebruik van ‘oud’ toetsingskader - is gebruikelijk bij de beoordeling van uitbreidingen met een kleine toepassing. Het CBb is van oordeel dat artikel 51 van Verordening 1107/2009 duidelijk is. Er staat niet in dat de toetsing aan de voorwaarden moet worden gedaan op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis. Het Ctgb mag de uitbreiding dus beoordelen op basis van dezelfde wetenschappelijke en technische kennis als beschikbaar op het moment van toelating van de uit te breiden middelen. De zgn. ‘risk-envelope-methode’ blijft hiermee in stand.

Verder oordeelt het CBb ook dat voedselveiligheid, de veiligheid voor het milieu en de metaboliet THPAM door het Ctgb juist zijn beoordeeld

Het CBb verklaart het beroep van PAN Europe ongegrond. Zie de uitspraak van 24 mei 2022.