Particulier niet belanghebbend bij Ctgb-toelatingsbesluit

Een particulier vroeg het Ctgb in 2019 om alle middelen met glyfosaat in te trekken. Het Ctgb antwoordde daarop dat het geen aanleiding zag om in te grijpen in de huidige toelatingen van middelen met glyfosaat. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) stelt zich de vraag of de particulier belanghebbende is in deze zaak.

Het Ctgb neemt bij een toelating een zgn. ‘besluit van algemene strekking’. De particulier heeft daarbij geen persoonlijk belang, dat hem in voldoende mate van willekeurig anderen onderscheidt. Dat de particulier onder andere heeft aangevoerd dat hij in de buurt van agrarische percelen woont en regelmatig langs akkers wandelt waar middelen met glyfosaat worden gebruikt, is naar het oordeel van het CBb geen persoonlijk belang. Daarom kan hij geen ontvankelijk bezwaar maken tegen het Ctgb-besluit én geen ontvankelijk beroep instellen bij het CBb, zo besluit deze instantie.

Zie: ECLI:NL:CBB:2022:358, College van Beroep voor het bedrijfsleven, 20/220 (rechtspraak.nl)