Relatiedag 2019: het Ctgb in Europa

Europa en de positie daarin van het Ctgb was het thema van de jaarlijkse Relatiedag op donderdag 13 juni. Er waren ruim 250 deelnemers, gelijkelijk verdeeld over biociden en gewasbeschermingsmiddelen. Sprekers van de Europese Commissie en EFSA schetsten een beeld van de ontwikkelingen in de beoordelingskaders, en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven presenteerden hún visie en ervaringen. Paul Schnabel trapte af voor het middagprogramma en liet zien dat het gevoel van veiligheid in de samenleving berust op vertrouwen, waarna sprekers, collegeleden en deelnemers reflecteerden op ‘U en Europa’.

Vergroot afbeelding Opening Relatiedag 2019 L van Duijn
Opening relatiedag 2019 door Luuk van Duijn

Secretaris/directeur Luuk van Duijn opent de relatiedag. Hij vertelt waar het Ctgb nu ‘staat’, met een organisatie die op orde is, een positie als autoriteit in verbinding met de samenleving, de positieve evaluatie van de visitatiecommissie, en hij laat zien welke uitdagingen het Ctgb aangaat om de capaciteit in evenwicht te brengen met de vraag, de achterstand bij biocidenaanvragen weg te werken, in verdere harmonisatie en Europees overleg, en voor de omslag naar duurzame gewasbescherming en methodiekontwikkeling en een gemeenschappelijke Europese forecast voor biocidenaanvragen.

Vergroot afbeelding Opening Relatiedag 2019 J de Leeuw
Opening relatiedag 2019 door Johan de Leeuw

Collegevoorzitter Johan de Leeuw schetst de recente historie vanaf de Europese verordeningen voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden, met als inzet verdergaande harmonisatie. Hij laat zien hoe het Ctgb in Europa een actieve en constructieve rol speelt, die het zal vasthouden en versterken, bijvoorbeeld in de ontwikkeling en snelle implementatie van nieuwe guidances. En hoe het Ctgb zich inspant om in de aanvraagprocessen en nieuwe ontwikkelingen nog meer samen te werken, te harmoniseren en uniformeren. Hij laat zien wat de Europese samenwerking inmiddels heeft opgeleverd zoals toegang tot de markt in meerdere landen en het Europese aanvraagsysteem R4BP voor biociden. En tegen de achtergrond van de groeiende politieke en maatschappelijke belangstelling wil hij inzetten op meer zuiverheid in het debat en verdere verfijning van de beoordeling. “De Nederlandse staat heeft er vijf eeuwen over gedaan om de juridische kaders te ontwikkelen, in Europa zijn we pas 70 jaar bezig. Dat gaan we doorontwikkelen en uitbouwen.”

Ochtendprogramma

9.30

Welkomstwoord – Luuk van Duijn, secretaris-directeur Ctgb

9.45

Introductie: Johan de leeuw - voorzitter Ctgb

Gewasbeschermingsmiddelen

Biociden

10.10

Recente ontwikkelingen in
verordening en toelatingspraktijk

Luuk van Duijn,
secretaris- directeur Ctgb

Recente ontwikkelingen in BPR-
verordening en toelatingspraktijk

Ingrid Becks-Vermeer,
plv. secretaris-directeur Ctgb

10.45

Pauze

11.05

Ontwikkelingen in Europa op het gebied
van gewasbeschermingsmiddelen

Bénédicte Vagenende,
teamleider Coordinatieteam Pesticide Peer Review
European Food Safety Authority

Europese ontwikkelingen op het gebied van biociden

Mario Nagtzaam
Wnd. Hoofd sectie biociden
DG Gezondheid en Voedselveiligheid Europese Commissie

 

11.45

Europese ervaringen van een aanvrager

Griet Vergauwe
Regulatory Head Benelux Syngenta
Albert van den Ende
Head of Countries Regulatory Affairs
EuMeA Nufarm Europe

Europese ervaringen van een aanvrager

Daniëlle van Corven-Kloosterman
Regulatory Affairs & Registration Europe Lead Diversey
Tineke de Wilde
projectmanager Arche Consulting
 

Vergroot afbeelding Key note speaker P. Schnabel
Beeld: ©Ctgb / Ctgb

Key note: Paul Schnabel

Paul Schnabel laat in een fris en sprankelend verhaal zien hoe de beleving van veiligheid berust op vertrouwen en vertrouwdheid. Hij vertelt hoe na de oorlog de BB, Bescherming Bevolking, met vrijwilligers werd opgericht, met schuilkelders, rantsoenen met beschuit enzovoort. Terwijl later duidelijk werd dat de regering toen al wist dat de BB bij een echte ramp niets zou kunnen uitrichten, het ging om de psychologie van ‘veiligheid’. Het publiek wil garanties van absolute veiligheid maar wetenschappers kunnen alleen zeggen dat het veilig genoeg is met de kennis van nu. En dat is vaak genoeg misgegaan in het verleden, denk aan asbest, DDT, de aardbevingen in Groningen, en in de beleving: glyfosaat. Hij laat zien hoe door het succes van vaccinaties de angst voor de echte ziektes is weggevallen en het publiek nu angstig wordt voor bijwerkingen van de vaccinatie. En dat dit komt doordat de wetenschappers niet meer vertrouwd worden, want ‘ze hebben aandelen in de farmaceutische industrie’. Het is een afweging tussen ratio en emotie, die hij demonstreert aan het voorbeeld van bungyjumpen. Emotioneel zegt het lichaam: niet doen. De ratio zegt: je trekt op tijd terug. Ook dat is vertrouwen. In onzekere situaties waarin angst een rol speelt, zodra daar geld of belangen spelen, is het vertrouwen weg. En is het vertrouwen eenmaal aangetast dan is het heel moeilijk het weer op te bouwen. Het College heeft het vertrouwen en kan dat nog verder uitbouwen. Voor zover wij nu weten, is het veilig en daar moet u op kunnen vertrouwen.

Middagprogramma

Gewasbeschermingsmiddelen

 Biociden

15.00

'U en Europa’ reflectie met:

Bénédictie Vagenende EFSA
Annemarie van Wezel College Ctgb
Hans Mattaar ECCA
Luuk van Duijn Ctgb
 

 ‘U en Europareflectie met:

 Mario Nagtzaam Europese Commissie
 Martin Wolfs College Ctgb
 Joan Schouten Anticimex / NVPB
 Peter Kugel VVGB Advocaten
 Ingrid Becks Ctgb

Relatiedag 2021 en 2022

De relatiedag 2021 vond online plaats; in 2022 op donderdag 9 juni 2022.