Rapport International Visitation Committee 2013

Een internationale visitatiecommissie (IVC) onderzocht in het voorjaar 2013 indringend en diepgaand de werkwijze bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Tijdens deze eerste visitatie is de wetenschappelijke en juridische kwaliteit van de besluitvorming maar ook de bedrijfsvoering (bijvoorbeeld het personeelsbeleid) tegen het licht gehouden. In 2018 vond een tweede visitatieonderzoek plaats.