AEF evaluatie

Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer, d.d. 5-12-2022,  over de uitkomsten van de evaluatie van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Een eenluidende brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.

NB

Per abuis staat op Rijksoverheid.nl een foutieve publicatiedatum bij én in het rapport vermeld. De juiste datum is 30 maart 2022; zie het AEF rapport hieronder.