Agenda collegevergadering maart 2022

Het Ctgb informeert belangstellenden graag over zijn besluitvorming en de overwegingen. Daarom staan vanaf 2022 de agenda en het vastgestelde verslag van de collegevergaderingen op de website. De agenda bestaat uit drie delen: een algemeen deel met beleidsmatige informatie en beleidsvoorstellen, een deel met besluiten over aanvragen en een deel met informatie ter kennisname zoals onder andere een overzicht van tussentijds per email genomen besluiten.