Verslag collegevergadering C-357 d.d. 26 januari 2022

Het Ctgb informeert belangstellenden graag over zijn besluitvorming en de overwegingen. Daarom staan vanaf 2022 de agenda en het vastgestelde verslag van de collegevergaderingen op de website. Het verslag wordt doorgaans twee maanden na de betreffende vergadering vastgesteld en daarna gepubliceerd. In het belang van een vrije, interne informatie uitwisseling worden alleen de formele besluiten weergegeven, intern beraad niet. Van de middelaanvragen publiceren we de besluiten tot toelating, niet de aanvragen die nog in behandeling zijn of zijn afgewezen.