Mails retour afzender?

Heeft u een e-mail aan het Ctgb verzonden, maar komt deze retour afzender? Controleert u dan de foutmelding. Mogelijk wordt het probleem veroorzaakt door een onjuist ingesteld SPF-record (zie uitleg hieronder) op de domeinnaam. In de afgelopen periode hebben we verschillende meldingen ontvangen van verzenders die hun e-mails niet afgeleverd kregen bij het Ctgb. Na onderzoek bleek dat met name incorrecte SPF-instellingen bij de verzender ervoor zorgden dat mail niet doorkomt.

SPF (Sender Policy Framework) is een protocol dat moet helpen spam te verminderen. SPF wordt steeds meer toegepast, het is bijvoorbeeld een verplichte richtlijn van de Rijksoverheid en het Ctgb volgt deze richtlijnen. Met behulp van SPF kan een ontvangende server controleren, of de verzendende server van een e-mail gerechtigd is om de e-mail te verzenden. Als een SPF record op de domeinnaam niet juist is ingesteld, kan een verzonden e-mail als spam worden gezien. De e-mail wordt dan geblokkeerd door de ontvangende server.

Staan uw instellingen juist? U kunt het beste contact opnemen met uw IT-beheerder om dit te controleren en eventueel te laten aanpassen.