Ctgb focust op doorlooptijden, verduurzaming en meer inzicht in gezondheidseffecten

Het Ctgb heeft de speerpunten voor de meerjarenstrategie 2024-2027 vastgesteld. Op basis van verschillende onderzoeken en analyses komt het Ctgb tot de volgende drie prioriteiten voor de nieuwe beleidsperiode:

  • inzetten op het verkorten van de doorlooptijden van de aanvragen;
  • faciliteren van de verduurzaming van het stoffen- en middelenpakket;
  •  inzetten op een beter inzicht in de lange termijn gezondheidseffecten van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Met deze keuze geeft het Ctgb invulling aan signalen uit samenleving, politiek en bedrijfsleven. De speerpunten leiden er toe dat nog voor het eind van dit jaar een apart loket wordt ingericht voor aanvragen die bijdragen aan verduurzaming. Het Ctgb zal de aanvragers van middelen daarnaast een beter inzicht gaan bieden in de status van hun aanvragen. Er wordt geïnvesteerd in het verkorten van de doorlooptijden; die komen daarmee nog niet binnen de wettelijke termijnen van de Europese Verordening. En het Ctgb wil vanuit zijn deskundigheid actief bijdragen aan het verder verbeteren van de risicobeoordeling van combinaties van residuen en van neurodegeneratieve ziekten.

De speerpunten werden vooraf besproken in een rondetafelgesprek met vertegenwoordigers van belangenorganisaties, ministeries en ngo’s. Ze zijn voor de website uitgewerkt in een infographic.

Vergroot afbeelding Afbeelding Ctgb-Meerjarenstrategie 2024-2027
Infographic Ctgb-Meerjarenstrategie 2024-2027