Dr. Marcel van Raaij nieuwe secretaris-directeur Ctgb

Dr. Marcel van Raaij (58) is per 15 juni 2024 benoemd tot secretaris-directeur van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) in Ede. Hij volgt Ingrid Becks-Vermeer op die begin dit jaar aangaf haar functie voor de zomer te zullen beëindigen.

Vergroot afbeelding
Marcel van Raaij, directeur/secretaris Ctgb

In zijn voorlaatste functie was Marcel van Raaij Waarnemend directeur Europees, Internationaal & Agro economisch beleid (LNV/EIA). Ook is hij als programmadirecteur verantwoordelijk geweest voor het stelsel Keuren en toezicht bij de NVWA. Daarvoor heeft Marcel verschillende leidinggevende posities bekleed bij het RIVM en VWS onder andere als directeur geneesmiddelen en medische Technologie bij VWS en als directeur Milieu en veiligheid bij het RIVM. Bij het RIVM heeft hij ook gewerkt als directeur geneesmiddelen en medische Technologie en als afdelingshoofd Toxicologie en Risicobeoordeling. Tevens is hij Hoofd van het Centrum voor stoffen en Integrale Risicoschatting geweest. Daarnaast gaf hij als programmadirecteur COVID19 vaccinatie leiding aan de uitvoering en coördinatie van het COVID19 vaccinatieprogramma. Marcel studeerde medische biologie en is gepromoveerd in dierfysiologie.

Rob van Lint, voorzitter van het Ctgb over deze benoeming: “Het werk van het Ctgb staat volop in de belangstelling. Met Marcel krijgt het Ctgb een ervaren directeur die over relevante kennis van het brede werkterrein van het Ctgb beschikt en het nationale en Europese speelveld goed kent. Ik heet Marcel van harte welkom in deze uitdagende functie. We hebben er vertrouwen in dat hij de spilfunctie tussen college en werkorganisatie met verve zal vervullen en zal blijven investeren in de relaties met al onze stakeholders.”