Woordenlijst, lijst met afkortingen

Lijst met op de website gebruikte afkortingen.

Zie voor afkortingen ook ECHA-term (Europees agentschap voor chemische stoffen) en de glossary van EFSA (Europese autoriteit voor voedselveiligheid).

AIR – Annex I Renewal

AVG – Algemene verordening gegevensbescherming

BPC – Biocidal Product Committee

BPF – Biocidal Product Families

BPR – Biocidal Product Regulation

CA – Comparative Assessment

CA – Competent Authority

CCPR – Codex Committee on Pesticides Residues

CG – Coordination Group

cMS – concerned Member State

co RMS – Co-Rapporteur Member State

DAR – Draft Assessment Report

dRR – draft Registration Report

DTG – Definitielijst Toepassingsgebieden Gewasbeschermingsmiddelen

EAS – Existing Active Substances

eCA – evaluating Competent Authority

ECHA – European Chemicals Agency

ECPA – European Crop Protection Association

EFSA – European Food Safety Authority

FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations

GA – Gebruiksaanwijzing

GBM – Gewasbeschermingsmiddelen

GD – Guidance document

HelpEx – Online discussieplatform voor Lidstaten ECHA

IBO – Interdepartementaal Biociden Overleg

IPM – Integrated Pest Management

KRW – Kaderrichtlijn Water

MRL – Maximaal Residu Limiet

MST – Middelen, stoffen en toepassingen

MTR – Maximaal toelaatbaar risico

NAS – New Active Substances

NLKUG – Uitbreiding met kleine toepassingen

PAI – Post Approval Issues

PAR – Product Assessment Report

PPR – Pesticide Peer Review

PSM – Pre-Submission Meeting

PT – Product Type

RAR – Renewal Assessment Report

RCOM – Response to comments

REFIT – Commissieprogramma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving

RMS – Rapporteur Member State

SCBP – Standing Committee for Biocidal Products

SCoPAFF – Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed

SPC – Summary of Product Characteristics

WG – Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Wgb – Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden

WHO – World Health Organization

zRMS – zonal Rapporteur Member State