Hoe herken ik een in Nederland toegelaten middel?

In Nederland toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn herkenbaar aan een vijfcijferig toelatingsnummer en dat eindigt met een N (Nederland). (In Duitsland worden voor biociden ook N-nummers uitgegeven en dergelijke producten zijn soms op de Nederlandse markt gevonden. Het Duitse N-nummer is niet geldig in Nederland. U kunt in onze toelatingen database nagaan of het betreffende N nummer een Nederlands N-nummer is.)

Voor biociden geldt onder de werking van de Biocideverordening (sinds 1 september 2013) dat de Europese autoriteit voor biociden ECHA toelatingnummers uitgeeft voor Unietoelatingen (een EU-nummer) dat in de hele EU geldig is. Op nationale toelatingen, afgegeven door de lidstaten onder de Biocidenverordening, staat een toelatingsnummer dat er als volgt uit ziet:

  • EU-1234567-0000
  • NL-1234567-0000

Voor biociden die binnen een productfamilie vallen worden de vier laatste cijfers gebruikt om de diverse familieleden van elkaar te onderscheiden door de familieleden een oplopend opeenvolgend nummer te geven ( Bijvoorbeeld: EU-1234567-0001, EU-1234567-0002 en EU-1234567-0003). De formats voor toelatingnummers voor producten die vallen binnen productfamilies zien er als volgt uit:

(a): EU-1234567-0001
(b): NL-1234567-0001