Wat is de definitie voor on- en bedekte teelt?

Definitie onbedekte teelt:

Alle teelten die niet in glazen of plastic kassen of plastic tunnels worden uitgevoerd. Er is in deze teelten een continu open contact met de atmosfeer.

Definitie bedekte teelt:

Teelten die onder glas of plastic worden uitgevoerd, waarbij geen continu open contact met de atmosfeer is. Hieronder vallen ook teelten in bedekte ruimten niet zijnde kassen of tunnels.
Tunnels kunnen dus ook onder de bedekte teelt vallen, mits de tunnel afgesloten is en gedurende de gehele tijd blijft staan. Teelten waarbij het plastic tijdens de teelt wordt verwijderd, moeten worden gezien als onbedekte teelt.

In het betreffende EU Guidance Document wordt het verschil uit de doeken gedaan.