14 juni Ctgb relatiedag 2018

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie CineMec Ede

CineMec Ede
Laan der Verenigde Naties 150
6710 CA  Ede

Wat zijn de nieuwe uitdagingen, wat inspireert en welke vragen zijn er voor u en voor ons als Ctgb? Er staat een aantal presentaties uit verschillende invalshoeken op het programma. In het plenair slotgesprek bespreken we met welke uitdagingen we op korte en middellange termijn geconfronteerd zullen worden en hoe hierop te reageren.

Heeft u interesse om deel te nemen aan deze dag, neem dan contact op met Jiske de Wolf van het Ctgb communicatie team (0317 471 810).

Ochtendprogramma

9.00

Ontvangst

9.30

Welkomstwoord – dr. ir. Luuk van Duijn, secretaris-directeur Ctgb

9.45

Key note:  prof. dr. Hauke Smidt, WUR – Microbiologie als impuls voor gezonde teelt

Gewasbeschermingsmiddelen

Biociden

Ctgb presentaties

10.20

Innovatie in perspectief

dr. Ingrid Becks-Vermeer, plv. secretaris-directeur Ctgb

Innovatie in perspectief

dr. ir. Luuk van Duijn, secretaris- directeur Ctgb

XXXXXXXXX

10.50

Pauze

11.15

Precisielandbouw in de aardappelteelt

Jacob van den Borne, Van den Borne aardappelen

Moderator: prof. dr. Herman Eijsackers

Big data uit de koeltoren, Water management 4.0 – Heleen Nieuwenhuis, Nalco Water

Moderator: drs. Rik van de Weerdt

Openbaarheid vs. dataprotectie –

mr. Lotte Bruininks, Ctgb

12.00 – 13.30

Lunch

Middagprogramma

13.30

Introductie: ir. Johan de leeuw - voorzitter Ctgb

Gewasbeschermingsmiddelen

Biociden

Ctgb presentaties

13.55

The digital future of agriculture

Tobias Menne, Bayer

Moderator: prof. dr. Annemarie van Wezel

Biologische bestrijding van micro-organismen (w.o. Legionella) met amoeben

Irma Steemers, Novochem Water Treatment

Moderator:  dr. ir. Martin Wolfs

Etiketten gewasbeschermingsmiddelen: waar staan we nu?

dr. Nicole van Straten, Ctgb

14.45

IPM vanuit socio-economisch perspectief

dr. ir. Roel Jongeneel, Wageningen University & Research

Moderator: Moderator: prof. dr. Annemarie van Wezel

Biociden, groener dan men vaak denkt…

Anita Drewes, AkzoNobel Paints & Coatings

Moderator: dr. ir. Martin Wolfs

XXXXXXXXX

15.30

Pauze

15.50

Plenair slotgesprek, ir. Johan de Leeuw, voorzitter Ctgb

Deelnemers:

Heleen Nieuwenhuis, marketing director Nalco Water

Carlos Nijenhuis, voorzitter Nefyto

ir. Arno van Oosten, voorzitter Platform biociden

Doeko van ’t Westeinde, bestuurslid NAJK

Wouter Duijvesteijn, Beyond Chrysant

Luuk van Duijn, secretaris- directeur Ctgb

16.30

Afronding

ir. Johan de Leeuw – voorzitter Ctgb

16.45

Netwerk borrel

Cinemec Laan der Verenigde Naties 150, 6716 JE Ede

CineMec Ede