Uitbreiding afgeleide toelating kan alleen als moedertoelating die toepassing heeft

Een afgeleide toelating kun je alleen uitbreiden met bestaande toepassingen van de moedertoelating. Het Ctgb behandelt afgeleide toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van het Guidance document on renewal (Withdrawal and amendment of authorisation under Regulation (EC) 1107/2009). Dit betekent dat de aanvraag voor een afgeleide toelating van een gewasbeschermingsmiddel administratief wordt afgehandeld op basis van de moedertoelating. Het toepassingsgebied van de afgeleide toelating moet daarom overeenkomen met (of kleiner zijn dan) dat van de moedertoelating. De aanvraag voor de afgeleide toelating kan dan ook pas ingediend worden, zodra de moeder hiervoor een toelating heeft en dit geldt ook voor uitbreidingen. Aanvragers moeten dus eerst nagaan of de uitbreiding van de moedertoelating al rond is, en pas daarna een aanvraag voor een afgeleide toelating indienen.

Het tarief voor de afhandeling van een aanvraag voor een afgeleide toelating voor een toegelaten gewasbeschermingsmiddel kunt u vinden in het tarievenbesluit.

Klik voor het aanvraagformulier of de toelichting op de link Afgeleide toelating.