Fipronil

Het Ctgb krijgt momenteel vragen over de stof fipronil die in eieren is aangetroffen.

De stof fipronil is in Europa toegelaten voor gebruik als gewasbeschermingsmiddel, in middelen voor zaadbehandeling. In Nederland is één middel op de markt, te gebruiken om bepaalde plantenzaden te beschermen tegen aantasting door insecten. Onderzoeken laten zien dat de stof níet voorkomt in de eetbare delen van de plant. Daarom is het middel als veilig beoordeeld.

Daarnaast is één biocidemiddel op basis van fipronil toegelaten voor de Nederlandse markt. Dit middel, een gel die in kieren wordt aangebracht, mag uitsluitend worden gebruikt door professionele bedrijven bij het bestrijden van kakkerlakken. Deze bedrijven mogen het middel alleen toepassen in ruimtes waarin geen mensen of dieren komen.

Fipronil zoals nu gebruikt tegen bloedluis, is niet toegelaten als biocide en dus verboden. Ook het middel Dega16 is niet toegelaten als biocide, de risico’s van gebruik zijn dan ook onbekend.

Toegelaten biociden hebben altijd een nummer van 4 tot 5 cijfers en aan het eind een 'N' (bijvoorbeeld: 23456N) of 11 cijfers (bijvoorbeeld NL-0001234-0000) en zijn op te zoeken in de Toelatingen databank.