Eerste verlengingen van rodenticiden-toelatingen afgegeven

In de collegevergadering van 28 februari 2018 heeft het Ctgb de eerste verlengingen van rodenticiden – bestrijdingsmiddelen voor ratten en muizen - goedgekeurd. In alle gevallen gaat het om een verlenging van de bestaande toelating onder Europese wetgeving. Volgens de Europese procedure kiest de aanvrager één lidstaat als beoordelend lidstaat, in de overige landen wordt de verlenging uitgevoerd op basis van wederzijdse erkenning. Zo wordt gewerkt aan een gelijk speelveld voor alle betrokkenen. In de komende weken volgen nog ruim veertig soortgelijke besluiten, waarvan er zeven door Nederland zijn beoordeeld.

Vergelijkende beoordeling

De werkzame stoffen in de beoordeelde middelen zijn difenacum, bromadiolon, difethialon, coumatetralyl en brodifacoum. De bloedstolling-remmende stoffen die zijn toegelaten voor gebruik in rodenticiden zijn allemaal opnieuw beoordeeld. Daarbij is er op Europees niveau een ‘vergelijkende beoordeling’ uitgevoerd om na te gaan of er voor deze stoffen wezenlijk veiliger alternatieven beschikbaar zijn. Uitkomst van de vergelijking is dat het gebruik van rodenticiden met andere werkzame stoffen, zonder de beschikbaarheid van deze bloedstolling-remmende rodenticiden, leidt tot onvoldoende diversiteit om het risico van resistentie bij de schadelijke dieren zo klein mogelijk te houden. Ook zijn er onvoldoende niet-chemische alternatieven.

Geldende Ctgb-besluiten basis voor handhaving

Voor de rodenticiden op basis van anticoagulantia worden de wijzigingen in classificatie en labeling die nodig zijn om te voldoen aan de 9-de ATP (Adaption to Technical Progress) van de classificatie en labeling-verordening meegenomen in de verlengingsaanvraag. Op 1 maart 2018 eindigde de respijttermijn voor de verkoop van rodenticiden waarvan de etikettering nog niet was aangepast. Handhavers (ILenT en NVWA) gaan in alle gevallen uit van het actuele etiket. Dat betekent dus dat als het Ctgb nog geen besluit heeft genomen over verlenging van deze producten, wordt uitgegaan van het oude Ctgb-besluit met bijbehorend etiket.

Overzicht rodenticiden

Een overzicht van toegelaten rodenticiden vindt u in de toelatingendatabank van het Ctgb door bij de uitgebreide filters te selecteren op productsoort PT14.