Workshop over driftreductietechniek klassen en gevolgen voor de etikettering

Op 29 november en 10 december vindt de ééndaagse workshop plaats met als onderwerp ‘Driftreductieklassen en de gevolgen voor de etikettering’.
 

Om aanvragers van gewasbeschermingsmiddelen op de hoogte te houden van ontwikkelingen in de uitvoeringspraktijk organiseert het Ctgb regelmatig workshops. Om voldoende aandacht te kunnen besteden aan individuele vragen van de deelnemers is de groepsgrootte beperkt tot 25 personen. Is er meer belangstelling dan kan een workshop worden herhaald. Voor deelname aan een workshop is enige basiskennis over de regelgeving aanbevolen.