Bekendmakingen collegebesluiten biociden d.d. 24 oktober 2018

Toelating biociden

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Gebruik

15704 N

Fresh 25

actief chloor gegenereerd uit natriumhypochloriet

Delaval N.V.

Dit middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten in melkwinningsapparatuur op de boerderij.

15703 N

DeLaval Extra

actief chloor gegenereerd uit natriumhypochloriet

Delaval N.V.

Dit middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten in melkwinningsapparatuur op de boerderij.

NL-000
4426-0000

Ficam D (wederzijdse erkenning)

bendiocarb

Bayer CropScience SA-NV

Dit middel wordt toegelaten voor de volgende toepassingen:

- behandeling van wespen- en hoornaarsnesten - binnen - professioneel gebruik;

- rechtstreekse toepassing op mieren in loze ruimten - binnen - professioneel gebruik.

NL-000
3246-0000

Mirazyl Gran (wederzijdse erkenning)

lambda-cyhalothrin

COMPO Benelux N.V.

Dit middel wordt toegelaten voor de volgende toepassingen:

- Zwarte wegmier - niet-professioneel- strooien - binnens- en buitenshuis

- Zwarte wegmier- niet-professioneel – gieten - buitenshuis

15719 N

Sure Flow

chloordioxide gegenereerd uit natriumchloriet door verzuring

CH2O B.V.

Dit middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten als middel ter bestrijding van bacteriën (exclusief mycobacteriën en bacteriesporen) in water in irrigatiesystemen  voor sierteeltgewassen in de glastuinbouw.

Overig biocide

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Gebruik

14304 N

Asepto FL-D

actief chloor gevormd uit natriumhypochloriet

Ecolab B.V.

Dit middel voor professioneel gebruik wordt toegepast ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen en mycobacteriën), gisten en schimmels.

De wijziging betreft;

  • dompelen van onderdelen melkwinningsapparatuur vervalt
  • aanpassing van de dosering/inwerktijd
  • verlenging van de houdbaarheid

Herregistratie en renewal biocide

Toel.nr.

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Gebruik

Aflever-
termijn vorig SPC/WGGA

Opgebruik-termijn vorig SPC/WGGA

NL-000
5220-0000

PROPASTA / STRONG PASTA / MS RODETOX BRODI PASTE

brodifacoum

BELGAGRI SA

Dit middel wordt verlengd voor de volgende toepassingen:

1) Professionals – bruine ratten / huismuizen – binnenshuis

2) Professionals – bruine ratten – om gebouwen en voedselopslagplaatsen

12-10-2018

10-04-2019

Ingetrokken biociden

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Vervalt op = expiratie datum

Aflever-termijn

Opgebruik-termijn

13560 N

MS THIA-Fly

Thiamethoxam

Elanco Europe Ltd.

05-10-2018

05-04-2019

05-07-2019

12864 N

Gamma Groene Aanslag Verwijderaar

Didecyldimethylammoniumchloride

Intergamma B.V.

28-09-2018

28-09-2018

28-09-2018