Open gesprek Ctgb met Zembla

Ter voorbereiding op de Zembla-uitzending over het Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden en het bodemonderzoek in Westerveld had het Ctgb een informerend achtergrondgesprek met de redactie van het programma. In dit gesprek en bij de beantwoording van de aanvullende vragen, is uitgelegd dat het beoordelingssysteem voldoende robuust is. Ook risico’s voor zwangere vrouwen, kleine kinderen en bijvoorbeeld neurotoxiciteit, worden in de Europese beoordelingsmethodiek meegenomen.