Briefwisseling professor Vijver en Ctgb over thiacloprid in 'Levend Lab'

Het Daphnia-onderzoek van professor Vijver in het ‘Levend Lab’ werpt geen nieuw licht op de beoordeling van de stof thiacloprid. Dit antwoordt het Ctgb in een brief van 27 mei op het verzoek van mevrouw Vijver om het onderzoek toe te voegen aan het Europese beoordelingsdossier. Het dossier bevat al studies met veel kritischer resultaten; concentraties lager dan de 0,51 microgram/l uit de studie van Vijver e.a. De uitkomsten leveren daarmee geen wezenlijk nieuwe inzichten op voor de oordeelsvorming over het neonicotinoïde thiacloprid. De studies in het dossier leidden al tot een zgn. ‘data gap’ voor waterorganismen, wat betekent dat voor de veiligheid voor waterorganismen onvoldoende onderbouwing gegeven wordt.

Momenteel vindt de reguliere Europese herbeoordeling plaats van de stof thiacloprid. Deze herbeoordeling geldt voor de hele EU. Begin 2018 publiceerde de Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA het advies voor een publieke consultatie van 23 januari 2018 tot en met 25 maart 2018. De studie van professor Vijver verscheen kort na die tijd. Hoewel de studie niet voldoet aan de vereisten voor een studie in het beoordelingsdossier, is het bij duidelijk andere inzichten altijd mogelijk in te grijpen op basis van Verordening 1107/2009: ‘De commissie kan de goedkeuring van een werkzame stof te allen tijde opnieuw bekijken’.