Op 27 april ’18 stemden de EU-lidstaten in met het voorstel van de Europese Commissie om voor drie neonicotinoïden het buitengebruik te verbieden. Gewasbeschermingsmiddelen op basis van clothianidin, imidacloprid en thiamethoxam mogen voortaan alleen nog worden gebruikt in gesloten, permanente kassen.

Voor het gebruik in kassen golden al strenge eisen. Risico’s voor bijen en andere bestuivers vormden de aanleiding voor dit besluit. Het besluit treedt in werking twintig dagen na publicatie in het officieel orgaan van de Europese Unie. Vanaf de inwerkingtreding van het besluit mogen de middelen nog zes maanden worden (op)gebruikt. Voor met deze middelen behandeld zaaizaad geldt dezelfde termijn, tenzij het zaad is bedoeld voor planten die hun hele levenscyclus in de kas staan.

Bij de risicobeoordeling maakt het Ctgb onder meer gebruik van de Lijst bij-aantrekkelijke gewassen.

Regelmatig komen er nieuwe wetenschappelijke onderzoeken beschikbaar over de relatie tussen neonicotinoïden en de gezondheid van bijen. Het Ctgb houdt deze wetenschappelijke ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Als er nieuwe wetenschappelijke informatie beschikbaar komt die een risico aantoont voor mens, dier of milieu voor in Nederland toegelaten toepassingen, dan zal het Ctgb hiernaar handelen (meer over de werkwijze van het Ctgb).