Update DTG lijst gepubliceerd

De gewasnamen en gewasgroepen die op het wettelijk gebruiksvoorschrift (WG) gebruikt worden, zijn vastgelegd in de Definitielijst Toepassingsgebieden Gewasbeschermingsmiddelen (DTG). Begin juni is een update van de DTG (versie 2.2) gepubliceerd. De update bestaat voornamelijk uit de toevoeging van een aantal nieuwe gewassen en gewasgroepen en is relatief beperkt van omvang.

De nieuwe lijst moet vanaf 1 september 2019 gebruikt worden. De indieningsdatum is dus van belang, reeds ingediende aanvragen zullen volgens de geldende versie van de DTG ten tijde van indiening worden afgehandeld. Voor bepaalde aanvragen is net als in het verleden geen update van de DTG-versie nodig; het gaat daarbij om aanvragen voor kleine toepassing (art 51, NLKUG) en de NLWG en administratieve aanvragen.

Naast de DTG-versie 2.2 zelf, zal een was-wordt lijst gepubliceerd worden om het makkelijker te maken bestaande wettelijke gebruiksvoorschriften om te zetten. De DTG-lijst bevat naast de Nederlandse gewasnamen ook een Engelse vertaling, en wanneer beschikbaar, de corresponderende EPPO-code. Deze kunnen bij het opstellen van de GAP gebruikt worden.

De DTG-lijst die gebruikt is bij het opstellen van een WG staat altijd op het WG vermeld.