Bekendmakingen collegebesluiten biociden d.d. 24 juli 2019

Toelating biociden

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Gebruik

15907 N

BiSeptDip

chloordioxide gevormd uit natriumchloriet door verzuring

GEA Farm Technologies Nederland B.V.

Dit middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen en mycobacteriën) en gisten op de spenen van melkkoeien na het melken.

NL-0018125-0000

Purox Clean

natriumbenzoaat

Emerald Kalama Chemical, B.V.

Dit middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten als conserveermiddel voor producten tijdens opslag.

NL-0020836-0000

Azowipe product family (wederzijdse erkenning)

propaan-2-ol

Vernacare HCS Limited

Deze desinfectiemiddelen van de biocidefamilie voor professioneel gebruik worden toegelaten voor harde oppervlakken in productie-/industriële omgevingen, private/openbare gezondheidszorg en/of voor gebruik tijdens het bereiden van voedsel in industriële omgevingen en kantines.

NL-0020016-0000

Vaprox biocidal product family (wederzijdse erkenning)

waterstofperoxide

STERIS Ireland Limited

Deze desinfecteermiddelen van de biocidefamilie voor  professioneel gebruik worden toegelaten voor niet-poreuze oppervlakten, materialen, apparatuur en meubels.

NL-0013188-0000

Delaval PT3 Iodine Family

jood

DeLaval N.V.

Deze middelen van de biocidefamilie voor professioneel gebruik worden toegelaten als uierdesinfectiemiddel.

NL-0020963-0000 

 InSpec IPA (wederzijdse erkenning)

propaan-2-ol

Redditch Medical Ltd.

Deze middelen van de biocidefamilie voor professioneel gebruik worden toegelaten voor gebruik tegen bacteriën, schimmels en gist op niet-poreuze harde oppervlakken in biofarmaceutische en medische apparatuur en laboratoriumcleanrooms op cleanroom-vloeren, wanden, plafonds, oppervlakken van apparatuur en handschoenen.

NL-0019999-0000

HCl Family A (wederzijdse erkenning)

zoutzuur

Reckitt Benckiser Healthcare B.V.

Deze middelen van de biocidefamilie voor professioneel en niet-professioneel gebruik worden toegelaten als oppervlakteontsmettingsmiddel voor toiletpotten.

NL-0019576-0000

HK-Lasur
(wederzijdse erkenning)

3-jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC),

Remmers GmbH

Deze houtconserveringsmiddelen van de biocidefamilie voor professioneel gebruik worden toegelaten als in gebruiksklasse 2 en 3.