Bekendmakingen collegebesluiten gewasbeschermingsmiddelen d.d. 24 juli 2019

Toelating gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

15897 N

FLUROSTAR XL

florasulam en fluroxypyr-meptyl

Globachem N.V.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van wintergraan (m.u.v. kanariezaad) en zomergraan.

15910 N

Anti-Mos Gazonmest

ijzer(II)sulfaat

De Ceuster Meststoffen nv

Dit mossenbestrijdingsmiddel wordt toegelaten voor het niet-professionele gebruik op gazons.

Overig gewasbeschermingsmiddel

Toel.nr.

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Wijziging

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

10331 N

CAPTOR SC

captan

UPL Europe Ltd.

Deze fungicide voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor dompelbehandeling van bloembollen en bloemknollen van diverse bloembol- en bloemknolgewassen. Voor lelie was gebruik al toegelaten voorafgaand aan (schubben) of na afloop van (plantgoed) een warmwater-behandeling en bij dit besluit wordt toepassing in lelie tijdens de warmwaterbehandeling van plantgoed toegelaten.

W.8.

n.v.t.

n.v.t.

12757 N

TEPPEKI

flonicamid

ISK Biosciences Europe N.V.

Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast voor een gewasbehandeling in aardappelen, wintertarwe, wintergerst, winterrogge, triticale, spelt, zomertarwe, zomergerst, zomerrogge, haver, pitvruchten, kers (onbedekt), erwt zonder peul, paprika (bedekt), sluitkool, bloembol- en bloemknolgewassen, bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen, vaste plantenteelt, bloemenzaadteelt, veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw- en groentegewassen (bedekte teelt), openbaar groen en vruchtbomen, struiken van pitvruchten, abrikoos (onbedekte teelt) en spruitkool (onbedekte teelt).

De wijziging betreft een uitbreiding naar de toepassingen winter- en zomergerst en winter- en zomerrogge, haver, onbedekte teelt van: abrikoos, kers, erwt zonder peul en sluitkool en spruitkool.

W.9

n.v.t.

n.v.t.

14300 N

Centurion Plus

clethodim

Arysta LifeScience S.A.S.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in aardappelen, bieten, winterkoolzaad, boon met peul (onbedekte teelt), erwt met peul (onbedekte teelt), sluitkoolachtigen (onbedekte teelt), wortelen (onbedekte teelt), zaaiui (onbedekte teelt), eerstejaars plantui (onbedekte teelt), tweedejaars plantui (onbedekte teelt), sjalotten (onbedekte teelt), knoflook (onbedekte teelt), blauwmaanzaad, karwij (oliehoudende zaden), lijnzaad, zonnebloem (oliehoudende zaden), vezelgewassen, lupine (groenbemester), Afrikaantjes (groenbemesters), witlof (pennenteelt), cichorei, aardbei (vermeerdering, wachtbed  en productie),  bloemkoolachtigen, schorseneer, zilverui en picklers, maggi, engelwortel, bevernelwortel, wortelpeterselie, lelie, iris, dahlia, zantedeschia, hyacint, narcis, bloemisterijgewassen, vaste planten en bij de veredelingsteelt, bloemenzaadteelt, groentenzaadteelt en zaadteelt van kruiden, bieten, peulvruchten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestergewassen, voedergewassen en witlof, cichorei, boekweit en meekrap.

De wijziging betreft een uitbreiding van de te bestrijden onkruiden in bieten, aardappelen, uien, knoflook, sjalotten, wortelen, hyacint, narcis en lelie.

W.4

n.v.t.

n.v.t.

Ingetrokken gewasbeschermingsmiddel

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Vervalt op = expiratie datum

Aflever-termijn

Opgebruik-termijn

15160 N

Belvedere Tripel

desmedifam, ethofumesaat, fenmedifam

ADAMA Registration B.V.

31-07-2019

31-01-2020

01-07-2020

13853 N

Betanal Power

desmedifam,  fenmedifam

Bayer CropScience S.A.-N.V.

31-07-2019

31-01-2020

01-07-2020

15080 N

Betanal Elite

desmedifam, ethofumesaat, fenmedifam

Bayer CropScience S.A.-N.V.

31-07-2019

31-01-2020

01-07-2020

14708 N

Betanal maxxPro

desmedifam, ethofumesaat, fenmedifam, lenacil

Bayer CropScience S.A.-N.V.

31-07-2019

31-01-2020

01-07-2020

14293 N

Betasana Trio SE

desmedifam, ethofumesaat, fenmedifam

UPL Europe Ltd.

31-07-2019

31-01-2020

01-07-2020

13673 N

Careca

propyzamide

UPL Europe Ltd.

01-07-2019

01-07-2019

01-07-2019

12645 N

Nogerma Starter

chloorprofam

Arysta LifeScience Benelux Sprl

31-07-2019

31-01-2020

08-10-2020

5829 N

Nogerma Vloeibaar 500

chloorprofam

Arysta LifeScience Benelux Sprl

31-07-2019

31-01-2020

08-10-2020

15343 N

GRO-STOP ELECTRO

chloorprofam

Certis Europe B.V.

31-07-2019

31-01-2020

08-10-2020

14431 N

Neo-Stop 300 HN

chloorprofam

Arysta LifeScience Benelux Sprl

31-12-2019

30-06-2020

08-10-2020

15475 N

Neo-Stop 500 HN

chloorprofam

Arysta LifeScience Benelux Sprl

31-07-2019

31-01-2020

08-10-2020

12929 N

Neonet start

chloorprofam

Arysta LifeScience Benelux Sprl

31-07-2019

31-01-2020

08-10-2020

12924 N

Neonet 500 HN

chloorprofam

Arysta LifeScience Benelux Sprl

31-07-2019

31-01-2020

08-10-2020