Antwoord op vragen over Parkinson

Ter voorbereiding op de Zembla-uitzending ‘Parkinson op het platteland’ van 19 september 2019 beantwoordde het Ctgb vijf vragen van de Zembla-redactie.

Gewasbeschermingsmiddelen en hun werkzame stof worden volgens Europese richtlijnen beoordeeld en toegelaten. Neurotoxiciteit wordt daarin beoordeeld, meer specifiek de relatie met de ziekte van Parkinson alleen wanneer daar aanleiding toe is, bijvoorbeeld vanuit epidemiologische studies. De Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA en het RIVM hebben aangegeven mogelijke verbanden verder te willen onderzoeken. Het Ctgb onderschrijft deze ontwikkeling en als dit leidt tot aanpassingen in de Europese de beoordelingssystematiek, voert het Ctgb die door.