Advies desinfectiemiddelen vogelgriep (HPAI)

Zoekt u naar desinfectiemiddelen voor vervoermiddelen vanwege de vogelgriep (HPAI) uitbraak in Duitsland? Deze middelen kunt u vinden in de Ctgb toelatingendatabank.

Desinfectiemiddelen voor vervoermiddelen zijn biociden met het producttype PT03. Deze zijn toegelaten voor gebruik in transportmiddelen voor dieren en hebben als doelorganismen een algemene claim ter bestrijding van virussen of een specifieke claim voor tenminste twee van de vier volgende virussen:

  1. Mond-en-klauwzeer virus,
  2. Klassieke varkenspestvirus,
  3. Ziekte van Aujeszky’s virus en
  4. Ziekte van Newcastle virus/pseudovogelpest virus.

Op de site van de NVWA vind u een actuele lijst met toegelaten desinfectiemiddelen voor vervoermiddelen (d.d. 13-02-2020).

Op het actuele gebruiksvoorschrift is vermeld hoe u het middel moet toepassen. Daarin staan de dosering, de inwerktijd en andere toepassingsomstandigheden die van belang zijn voor een veilig en werkzaam gebruik van het middel.