Bekendmakingen collegebesluiten biociden d.d. 25 maart 2020

Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant.

Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende besluit is vastgesteld. Ctgb publiceert de besluiten in de toelatingen databank.

Toelating biociden

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Gebruik

15086 N

Mikrobac forte

Alkyl (C12-18) dimethylbenzylammoniumchloride en N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropaan-1,3-diamine

BODE Chemie GmbH

Dit middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen en mycobacteriën), en gisten op:

  • oppervlakken in ziekenhuizen en overige instellingen in de gezondheidszorg door middel van geïmpregneerde tissues;
  • oppervlakken in ziekenhuizen en overige instellingen in de gezondheidszorg door middel van dweilen/moppen, met uitzondering van oppervlakken die gedurende de inwerktijd (30 minuten) in contact kunnen komen met patiënten en medische staf;
  • oppervlakken in de voedingsindustrie door middel van geïmpregneerde tissues;
  • oppervlakken in de voedingsindustrie door middel van dweilen/moppen, met uitzondering van oppervlakken in slachthuizen.
  • De gehonoreerde wijziging betreft uitbreiding met de toepassing voor grote oppervlakken door middel van dweilen/moppen.

15986 N

Duel

chloordioxide gegenereerd uit natriumchloriet door verzuring (citroenzuur)

Tristel Solutions Ltd.

Dit middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten als middel ter bestrijding van bacteriën, bacteriesporen, mycobacteriën, gisten en virussen op harde oppervlakken in ziekenhuizen en overige instellingen voor de gezondheidszorg, met uitzondering van oppervlakken die in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en grondstoffen hiervoor.

16001 N

Prima Plus

waterstofperoxide en salicylzuur

Delaval N.V.

Dit middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten op de spenen van melkvee na het melken.

NL-0015509-0000

Entfloher/Tamirex/Ardap/Bolfo/Ticster (wederzijdse erkenning)

permethrin en pyriproxyfen

ConVet GmbH & Co. KG

Dit insecticide voor niet-professioneel gebruik wordt toegelaten binnenshuis tegen vlooien (in ruimtes waar huisdieren aanwezig zijn).

NL-0021941-0000

Boracol 10_3Bd (wederzijdse erkenning)

boorzuur, dinatriumtetraboraat en didecyldimethylammoniumchloride (DDAC),

KRS ApS

Dit middel voor professioneel en niet-professioneel gebruik wordt toegelaten als houtbeschermingsmiddel voor preventieve en curatieve behandeling van hout (gebruiksklasse 2) en aangrenzend metselwerk tegen schimmels.

Ingetrokken biociden

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Vervalt op = expiratie datum

Aflever-termijn

Opgebruik-termijn

13162 N

Alpha-Bac 12 F 

waterstofperoxide

Alpheios B.V.

28-02-2020  

28-08-2020 

28-02-2021