Ctgb trekt proefontheffing Vertimec in

Het Ctgb trekt met onmiddellijke ingang de proefontheffing van 15 april in voor het injecteren van eiken met het middel Vertimec ter bestrijding van de eikenprocessierups.

Voor een dergelijke proefontheffing volstaat een melding. Het middel is voor de proef aangemeld als biocide, een middel gericht op het doden van plaagdieren. Middelen met de actieve stof uit Vertimec zijn als biocide tot nu toe alleen toegelaten voor het bestrijden van organismen in gesloten, goed te definiëren ruimtes, kieren etc.

Na een interne evaluatie heeft het Ctgb besloten voor het toedienen buiten in een eik, ook de kennis van milieu-aspecten van gewasbeschermingsmiddelen in te zetten. Dat betekent dat nu breder is gekeken naar de gevolgen van het middel in het milieu, zoals naar andere organismen die leven in en bij de boom. Het Ctgb oordeelt dat die risico’s voor andere insecten en voor bijvoorbeeld foeragerende vogels te groot zijn. Die risico’s kunnen bij deze toepassing niet worden weggenomen met aanvullende voorschriften. Daarom besloot het Ctgb tot intrekken van de proefontheffing; dit gebruik van het middel is met onmiddellijke ingang niet meer toegestaan.  

De aanvrager en de gemeenten die aan de proef deelnemen zijn inmiddels geïnformeerd.